Type something and hit enter

Pages


Seperti apa lelaki yang pantas berpredikat sebagai Suami terbaik?
Ini adalah Sosok suami yang pantas disebut sebagai Suami Terbaik

  • Seorang suami yang selalu memuliakan isterinya.
  • Seorang suami yang selalu menampakkan senyum di depan isterinya.
  • Seorang suami yang menjadi Qawwam (pemimpin & pelindung) bagi keluarganya.
  • Seorang suami yang begitu tangguh dalam berjuang mencarikan nafkah yang halal untuk isteri dan anak-anaknya.
  • Seorang suami yang tak pernah lelah untuk bersikap lemah lembut mengingatkan,membimbing serta memaafkan kesalahan isterinya.

Seorang suami yang menjadi seorang nahkoda dalam keluarga untuk mengarungi samudera kehidupan agar selamat menuju pelabuhan hakiki yaitu Surga-Nya..


Dan ia selalu berpegang teguh kepada Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala : ''Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari (siksa) api Neraka..." (Q.S. At-Tahrim 6)

Semoga masih banyak kaum lelaki yang punya komitmen demikian bagi isteri dan anak-anaknya.

Karena lelaki demikian akan mampu menjadi PEMIMPIN yang sebenarnya dalam keluarga yang akan menjadikan rumah tangganya sebagai SURGA bagi isteri dan anak-anaknya.

Aamiin ya Rabbal'alamin..